Seturile de date principale cu toate operațiile de scădere efectuate de utilizatori