366,(4): Rotunjește fracția zecimală periodică simplă la zeci (2 poziții întregi)

366,(4) rotunjit la zeci (2 poziții întregi) = ?

Cum este numărul rotunjit? La jumătate: prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară.

Rotunjirea unui număr înseamnă înlocuirea acestuia cu o aproximare mai simplă și mai scurtă, păstrând în același timp valoarea sa aproape de cea inițială. Mai puțin precis, dar mai ușor de lucrat cu el.

Cum este numărul rotunjit? Explicație.

O fracție zecimală periodică are un număr de zecimale care se repetă, la infinit: 366,(4) ≈ 366,444444444444444...


Numărând din zece în zece (câte 2 poziții întregi), numărul nostru se află pe axa numerelor între două numere vecine consecutive:
360 < 366,(4) < 370


Numărul nostru va fi rotunjit la unul din cei doi vecini, la cel mai apropiat.


Mijlocul acestui interval, adică numărul ce se află la egală distanță de ambii vecini, este: (360 + 370) : 2 = 365


Numărul nostru, 366,(4) ≈ 366,444444444444444..., e mai mare decât 365, deci e mai aproape de vecinul mai mare: 370


Exceptând cazurile 'La valoarea superioară. La valoarea inferioară', numărul (atât varianta pozitivă cât și cea negativă) va fi rotunjit doar la acest vecin mai mare.


Regulă de reținut:

Cifra de rotunjire. Să numim cifra de la poziția ordinului la care se dorește rotunjirea 'cifră de rotunjire'. Cifra e 6: 366,444444444444444...


Dacă un număr pozitiv are cifra de la dreapta 'cifrei de rotunjire' mai mare decât 5, atunci numărul se rotunjește la vecinul mai mare.

Cifra e 6: 366,444444444444444... ≈ 370 rotunjit la zeci (2 poziții întregi).


Sau, mai simplu.
Pentru orice număr rotunjit la poziții întregi, dacă cifra de la dreapta 'cifrei de rotunjire' este 5 (dar nu e ultima cifră spre dreapta diferită de zero) sau mai mare decât 5 (deci 6, 7, 8 sau 9), atunci mărește 'cifra de rotunjire' cu 1 și înlocuiește toate cifrele de la dreapta ei cu zerouri:

366,444444444444444... ≈ 370 rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Mai jos rotunjim atât varianta pozitivă cât și cea negativă a numărului:

La jumătate: prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară.


Numărul rotunjit la jumătate prin adaos (în sus):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul mai mare. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la jumătate prin lipsă (în jos):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul mai mic. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la jumătate dinspre zero (departe de zero):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care se află mai departe de zero. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la jumătate spre zero (aproape de zero):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care se află mai aproape de zero. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la jumătate spre par:
(Rotunjirea Gaussiană sau Rotunjirea bancherului)

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care are cifra de rotunjire pară. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la jumătate spre impar:
(Rotunjirea Gaussiană sau Rotunjirea bancherului)

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care are cifra de rotunjire impară. 366,(4) nu e la egală distanță între vecinii săi.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la valoarea superioară:

Numerele aflate între doi vecini sunt întotdeauna rotunjite la vecinul mai mare.


366,(4) ≈ 370


- 366,(4) ≈ - 360


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Numărul rotunjit la valoarea inferioară:

Numerele aflate între doi vecini sunt întotdeauna rotunjite la vecinul mai mic.


366,(4) ≈ 360


- 366,(4) ≈ - 370


rotunjit la zeci (2 poziții întregi)


Mai multe operații de același fel:

366,(5): Rotunjește fracția zecimală periodică simplă la zeci (2 poziții întregi)


Toate numerele sunt rotunjite la jumătate prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară. Rotunjește întregi, numere zecimale, fracții zecimale periodice simple sau mixte

Rotunjește la poziții întregi, zecimale sau la fracții zecimale

Ultimele 13 operații cu numere rotunjite:

Rotunjește 366,(4) la zeci (2 poziții întregi) 14 apr, 02:23 EET (UTC +2)
Rotunjește 1.857.796 la sute (3 poziții întregi) 14 apr, 02:23 EET (UTC +2)
Rotunjește 2,0666666(6986888) la zeci (2 poziții întregi) 14 apr, 02:23 EET (UTC +2)
Rotunjește 0,004(9) la 1 zecimală (zecimi) 14 apr, 02:22 EET (UTC +2)
Rotunjește 0,49(0349) la unități (1 poziție întreagă) 14 apr, 02:22 EET (UTC +2)
Rotunjește 67,0000000000008 la unități (1 poziție întreagă) 14 apr, 02:21 EET (UTC +2)
Rotunjește 3,141592653(73855) la zeci (2 poziții întregi) 14 apr, 02:19 EET (UTC +2)
Rotunjește 4,2 la unități (1 poziție întreagă) 14 apr, 02:19 EET (UTC +2)
Rotunjește 145,00000000000001 la unități (1 poziție întreagă) 14 apr, 02:18 EET (UTC +2)
Rotunjește 713,(8) la 2 zecimale (sutimi) 14 apr, 02:18 EET (UTC +2)
Rotunjește 5,56(77867) la 4 zecimale (zeci de miimi) 14 apr, 02:18 EET (UTC +2)
Rotunjește 124.700 la zeci de mii (5 poziții întregi) 14 apr, 02:18 EET (UTC +2)
Rotunjește 1,25 la unități (1 poziție întreagă) 14 apr, 02:17 EET (UTC +2)
Toate operațiile cu numerele rotunjite de utilizatori...

Cum se rotunjesc numerele?

1. Rotunjirea numerelor: definiție.

2. Cum se rotunjește un număr la poziții întregi?

3. Cum se rotunjește un număr la poziții zecimale?

4. Explicație matematică privind regulile folosite la rotunjirea numerelor.

5. Cazuri speciale. Exemple.