271,(5): Rotunjește fracția zecimală periodică simplă la unități (1 poziție întreagă)

271,(5) rotunjit la unități (1 poziție întreagă) = ?

Cum este numărul rotunjit? La jumătate: prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară.

Rotunjirea unui număr înseamnă înlocuirea acestuia cu o aproximare mai simplă și mai scurtă, păstrând în același timp valoarea sa aproape de cea inițială. Mai puțin precis, dar mai ușor de lucrat cu el.

Cum este numărul rotunjit? Explicație.

O fracție zecimală periodică are un număr de zecimale care se repetă, la infinit: 271,(5) ≈ 271,555555555555555...


Numărând din unu în unu (câte o poziție întreagă), numărul nostru se află pe axa numerelor între două numere vecine consecutive:
271 < 271,(5) < 272


Numărul nostru va fi rotunjit la unul din cei doi vecini, la cel mai apropiat.


Mijlocul acestui interval, adică numărul ce se află la egală distanță de ambii vecini, este: (271 + 272) : 2 = 271,5


Numărul nostru, 271,(5) ≈ 271,555555555555555..., e mai mare decât 271,5, deci e mai aproape de vecinul mai mare: 272


Exceptând cazurile 'La valoarea superioară. La valoarea inferioară', numărul (atât varianta pozitivă cât și cea negativă) va fi rotunjit doar la acest vecin mai mare.


Regulă de reținut:

Cifra de rotunjire. Să numim cifra de la poziția ordinului la care se dorește rotunjirea 'cifră de rotunjire'. Cifra e 1: 271,555555555555555...


Dacă un număr pozitiv are cifra de la dreapta 'cifrei de rotunjire' egală cu 5 și aceasta nu este ultima cifră (diferită de zero, spre dreapta), atunci numărul se rotunjește la vecinul mai mare.

Cifra e 5: 271,555555555555555... ≈ 272 rotunjit la unități (1 poziție întreagă).


Sau, mai simplu.
Pentru orice număr rotunjit la poziții întregi, dacă cifra de la dreapta 'cifrei de rotunjire' este 5 (dar nu e ultima cifră spre dreapta diferită de zero) sau mai mare decât 5 (deci 6, 7, 8 sau 9), atunci mărește 'cifra de rotunjire' cu 1 și înlocuiește toate cifrele de la dreapta ei cu zerouri:

271,555555555555555... ≈ 272 rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Mai jos rotunjim atât varianta pozitivă cât și cea negativă a numărului:

La jumătate: prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară.


Numărul rotunjit la jumătate prin adaos (în sus):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul mai mare. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la jumătate prin lipsă (în jos):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul mai mic. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la jumătate dinspre zero (departe de zero):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care se află mai departe de zero. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la jumătate spre zero (aproape de zero):

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care se află mai aproape de zero. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la jumătate spre par:
(Rotunjirea Gaussiană sau Rotunjirea bancherului)

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care are cifra de rotunjire pară. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la jumătate spre impar:
(Rotunjirea Gaussiană sau Rotunjirea bancherului)

Numerele aflate la egală distanță între doi vecini sunt rotunjite la vecinul care are cifra de rotunjire impară. 271,(5) nu e la egală distanță între vecinii săi.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la valoarea superioară:

Numerele aflate între doi vecini sunt întotdeauna rotunjite la vecinul mai mare.


271,(5) ≈ 272


- 271,(5) ≈ - 271


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Numărul rotunjit la valoarea inferioară:

Numerele aflate între doi vecini sunt întotdeauna rotunjite la vecinul mai mic.


271,(5) ≈ 271


- 271,(5) ≈ - 272


rotunjit la unități (1 poziție întreagă)


Mai multe operații de același fel:

271,(6): Rotunjește fracția zecimală periodică simplă la unități (1 poziție întreagă)


Toate numerele sunt rotunjite la jumătate prin adaos, prin lipsă, dinspre zero, spre zero, spre par, spre impar. La valoarea superioară. La valoarea inferioară. Rotunjește întregi, numere zecimale, fracții zecimale periodice simple sau mixte

Rotunjește la poziții întregi, zecimale sau la fracții zecimale

Ultimele 13 operații cu numere rotunjite:

Rotunjește 271,(5) la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 37.833 la mii (4 poziții întregi) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 2,0666666(8886778) la zeci (2 poziții întregi) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 1,06798389667998 la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 1,2632(84935) la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 23,5678 la 3 zecimale (miimi) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 47.051,289 la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 1.474,6 la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 76,66666666668 la 3 zecimale (miimi) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 0,1272772779 la unități (1 poziție întreagă) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 3,1415999159994 la 1 zecimală (zecimi) 22 iul, 02:31 EET (UTC +2)
Rotunjește 3,14(1977) la zeci (2 poziții întregi) 22 iul, 02:30 EET (UTC +2)
Rotunjește 1,06798(381657799) la 1 zecimală (zecimi) 22 iul, 02:30 EET (UTC +2)
Toate operațiile cu numerele rotunjite de utilizatori...

Cum se rotunjesc numerele?

1. Rotunjirea numerelor: definiție.

2. Cum se rotunjește un număr la poziții întregi?

3. Cum se rotunjește un număr la poziții zecimale?

4. Explicație matematică privind regulile folosite la rotunjirea numerelor.

5. Cazuri speciale. Exemple.